Powołania

Kapliczka z korzeniami

Galeria

Paczyna, 19.03.2021

Piękna historia miała miejsce w Parafii p.w. św. Marcina w Paczynie na Górnym Śląsku, a dokładnie obok Domu zakonnego Misjonarzy Klaretynów. Tuż obok Domu stał dość mocny pień -pozostałość po uschniętym drzewie, który doskonale nadawał się na trzon ewentualnej kapliczki. Na ten właśnie pomysł wpadł doświadczony już wiekiem, ale mający stosowne wyczucie piękna, br. Józef CMF. Po sporządzeniu projektu i konsultacjach z odpowiednimi osobami przystąpiono do konstrukcji kapliczki ku czci św. Józefa. Stolarz zaproponował modrzew jako właściwy materiał na drewnianą kapliczkę. Uprzednio zgody na rozpoczęcie tego dzieła udzielił Proboszcz i Superior - o. Mieczysław CMF, zaś specjalnego błogosławieństwa udzielił o. Biskup Jacek Kiciński CMF.

Figura św. Józefa została sprowadzona z Częstochowy, a jej poświęcenia dokonał Proboszcz, dnia 19 marca, w uroczystość św. Józefa, przy udziale mieszkańców Parafii.

Gratulujemy br. Józefowi doskonałego wyczucia, zgodnego z charyzmatem św. Antoniego Marii Klareta, który również wykorzystywał nadarzające się okazje do tworzenia i szerzenia piękna, dobra i prawdy. 

Niech wzrasta pobożność i owoce wstawiennictwa św. Józefa za Misjonarzami Klaretynami i Mieszkańcami Paczyny.

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line