Powołania

Otwarcie Biblioteki w Vridi-Cité

08.10.2020, Vridi-Cité

Uroczyste otwarcie Biblioteki Parafialnej w Vridi-Cité (dzielnica Port-Bouët) odbyło się w ciepłej i gościnnej atmosferze. Było to wydarzenie o znaczeniu społecznym i kulturowym.

Dnia 8 października 2020 o godzinie 10.00 grupa PROCLADE Misjonarzy Klaretynów z Wybrzeża Kości Słoniowej, dokonała oficjalnej inauguracji Biblioteki Parafialnej, imienia Przełożonego Prowincji, o. Piotra Bęzy CMF.

Ceremonia rozpoczęła się modlitwą wstępną o. Felixa Marie Ketoglo CMF, Przełożonego Wspólnoty.

Następnie miały miejsce uroczyste okazjonalne przemówienia odpowiedzialnych osób:

Ojciec Félix CMF podziękował pracownikom Prokury Wybrzeża Kości Słoniowej i Burkina Faso za włożoną pracę od początku do ukończenia tego projektu.

Jeden ze studentów podziękował grupie Proclade Misjonarzy Klaretynów, która pozyskała potrzebne środki, i ofiarodawcom, a szczególnie Proclade Betica w znaczny wkład w ten piękny budynek.

Prokurator Misji, o. Andrews wyraził wdzięczność wobec władz administracyjnych, politycznych, wojskowych i religijnych, które umożliwiły realizację projektu i wspomogły nasze zmagania. O. Andrews wyraził także uznanie dla swojego Prowincjała o. Piotra Bęzy CMF, jego Zarządu i całej Prowincji za ich wsparcie. Wreszcie, co nie mniej ważne, o. Andrew podziękował za współpracę Prokuratorowi Prowincjalnemu, o. Piotrowi Boroniowi CMF.

Należy zwrócić uwagę, że biblioteka multimedialna jest wyposażona w:

  • 12 komputerów z szybkim łączem internetowym
  • 1 projektor wideo
  • 2 drukarki wielofunkcyjne
  • 2000 książek.
  • 6 słowników

Uroczystość inauguracji zakończyła się symbolicznym przecięciem wstęgi i zwiedzaniem Biblioteki przez zaproszonych gości.

Jeszcze raz dziękuję Klaretynom Misjonarzom, zwłaszcza Polskiej Prowincji za pracę na rzecz rozwoju ludzkości.

Opracował: Andrews Cantona Adukwaw CMF, Misjonarz Klaretyn z Wybrzeża Kości Słoniowej.

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line