Powołania

Świętujemy bliskość

 

Moi umiłowani bracia, droga Rodzino Klaretyńska i przyjaciele,
Święta Bożego Narodzenia 2020 roku zastają nas w szczególnej sytuacji, z wieloma ograniczeniami, mającymi na celu odparcie niewidzialnego wirusa, który pd kilku miesięcy prześladuje ludzkość. W takich warunkach obchodzimy Boże Narodzenie, czyli widzenie miłosnej obecności Boga pośród nas w osobie Jezusa.

Nie jest łatwo zwalczać wirusa, który szybko infekuje ludzi, nie pozostawiając żadnego śladu i rozprzestrzeniając się z objawami i bez nich. Wirus osłabia funkcje życiowe, takie jak oddychanie i wpływa między innymi na zmysł smaku i węchu. Oparliśmy się jego postępowi, zachowując dystans, nosząc maseczki i odkażając ręce. Wszelkie nadzieje na powrót do normalnego życia pokładane są w oczekiwanym sukcesie zbliżającego się szczepienia. Jakże chciałbym, żebyśmy byli z taką samą paniką zachowywali czujność wobec duchowych wirusów, które od lat infekują ludzkość i nadal znieczulają ludzkie serca i umysły, czyniąc je niewrażliwymi na zło i grzech!

Boże Narodzenie przychodzi każdego roku wraz z przesłaniem, że Bóg jest z nami poprzez narodziny Dziecięcia w Betlejem. Zbawcza łaska Boża jest widoczna i obecna w nas i między nami dzięki działaniu Ducha Zmartwychwstałego Pana. Życie w Duchu jest antidotum na wirusy korupcji, nienawiści, dominacji, chciwości i różnych form niewolnictwa. Życie w Duchu Chrystusa daje człowiekowi to, co najlepsze: miłość, radość, pokój, wyrozumiałość, dobroć, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (por. Ga 5, 19-23).

Jezus staje się obecny tam, gdzie ludzie świętują prawdziwą bliskość między sobą, zwłaszcza wobec cierpiących; tam, gdzie jesteśmy otwarci wobec siebie, bez konieczności maskowania nastawienia. Przykładami takiej bliskości są pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni i duszpasterze, którzy niestrudzenie pomagali ofiarom COVID-19. Boże Narodzenie wzywa nas również do utrzymywania naszych serc w czystości i dezynfekcji, abyśmy mogli powitać nadejście Pana.

Dołączmy do pierwszej bożonarodzeniowej pieśni aniołów: „Chwała na wysokości Bogu, a ludziom dobrej woli pokój” (Łk 2, 14). Wzywam was, drodzy bracia, do pogłębienia tego przesłania, które w naszych Konstytucjach jest celem naszego Zgromadzenia (CC 2). Uczyńmy naszym „Fiat” Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki, której „tak” wobec Boga odwróciło „nie” Ewy w ogrodzie Eden. Pierwsze Boże Narodzenie odbyło się w czystej prostocie i ubóstwie żłóbka, z dala od przepychu i splendoru królewskich pałaców. Kontekst Covid-19 tych Świąt Bożego Narodzenia zachęca nas do głębszego poznania tajemnicy „Boga z nami” - Emmanuela - w konkretnych sytuacjach życiowych. Przyjmijmy z otwartymi sercami niespodzianki, które Bóg przygotował dla nas w 2021 roku.

Życzę wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pełnego łaski Nowego Roku 2021.
O. Mathew Vattamattam CMF

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line